Uitreiking Certificaat Integrale Beplantingsmethode Ruyten

Uitreiking Certificaat Integrale Beplantingsmethode Ruyten

Op 8 december 2017 heeft de gemeente Arnhem het Certificaat Integrale Beplantingsmethode Ruyten ontvangen voor het project "Aanleg van landschapselementen in de wijk Schuytgraaf te Arnhem" uit handen van Frits Ruyten, directeur van het Ruyteninstituut.

Uit de toelichting bij het Certificaat:
"Het toekennen van het IBR Certificaat is de waardering die het Ruyteninstituut heeft voor de gemeente Arnhem als opdrachtgever en voor de integrale samenwerking van advies en landschapsbureau innoVIRENS, aannemer LooHorst Landscaping en de boomkwekers Schmitz en M. van den Oever. Dit samenwerkingsverband is in staat gebleken volgens de IBR methodiek een beplanting van houtige gewassen aan te leggen met daaraan gekoppeld een langdurig onderhoud van 5 jaar.
Het Ruyteninstituut spreekt haar waardering uit voor alle werkzaamheden die voor de aanleg in de Schuytgraaf te Arnhem zijn uitgevoerd en verleend in het volste vertrouwen voor de toekomst dit certificaat aan het project 'Aanleg landschapselementen in Schuytgraaf te Arnhem"

 

Judith Schuring-Berns Gemeente Arnhem

Judith Schuring-Berns Gemeente Arnhem

Maarten Grasveld innoVIRENS

Maarten Grasveld
innoVIRENS

Albert de Koning LooHorst Landscaping

Albert de Koning
LooHorst Landscaping

Arnhem Schuytgraaf drone impressie

Arnhem Schuytgraaf drone impressie

In september 2017 zijn een met een drone opnamengemaakt van de herstelde lindelaan en de aangeplante hakhout wal ronde de in aanbouw zijnde woonwijk 'Aan de Weide'. De opname laat zien dat het plantmateriaal goed is aangeslagen en de verwachting is dat de woonwijk op korte termijn mooi is omsloten door de hakhout wal.

KRUIDENVEGETATIE IN DE STAD

KRUIDENVEGETATIE IN DE STAD

WAAROM ONTWIKKELING KRUIDENVEGETATIES IN STEDELIJK GEBIED NIET MEEVALT

Door het inzaaien van bloemenmengsels in openbaar groen wil men de ecologische kwaliteit van het stedelijk gebied verhogen en de leefomgeving aantrekkelijk maken.

Om te weten wat je moet inzaaien kan je kijken naar de oorspronkelijke kruidenvegetatie in directe omgeving van projectlocatie. Dit is in stedelijke gebied niet eenvoudig. Wil je natuur terugbrengen in de stad is het vooral van belang om verbindingen te creëren met het omliggende landschap. Zaai niet te dicht in. 1,5 – 2 gr/m2 (15-20kg/ha). Eigenlijk zo weinig als je durft. Hierdoor krijgen ook zaden uit de zaadbank in de bodem een kans. De vraag moet echter altijd worden gesteld waar de betreffende grond in het projectgebied vandaan komt.

Eénjarige planten inzaaien is simpel, maar moeilijk in stand te houden. Op voedselrijke bodem treedt snel verruiging op. Onder ongunstige omstandigheden zullen de wortelkruiden zich veel sneller ontwikkelen dan het zaaigoed. Wortelkruiden tegengaan door toepassen van herbiciden is niet meer toegestaan.In het verleden werd in droge tijden wortelonkruiden in toom gehouden door gebruik van de greep, riek of onkruid-eg, maar dit traditionele beheer is in het stedelijk gebied (vanwege de kosten) niet mogelijk.

Pionier soorten (wortelstokkruiden) zullen snel ontwikkelen bij uitblijven van beheer. De pionier soorten zullen de ingezaaide éénjarige vegetatie naar alle waarschijnlijkheid snel verdringen en geven aan de ingezaaide 2-jarige en meerjarige zaden weinig ruimte voor ontwikkeling. Vooral ingeval van langdurige droogte met slechts af en toe wat neerslag (neerslag tekort in voorjaar en zomer) zal de ontwikkeling van een duurzame kruidenvegetatie veel tijd kosten.

Voor de ontwikkeling van een ecologische kruidenvegetatie is dus geduld nodig. Daarnaast moet men regelmatig ingrijpen door het selectief (weg-)maaien van wortelstokkruiden zodat er ruimte blijft voor de ontwikkeling van het ingezaaide mengsel.

Dit ingrijpen moet gebeuren op het juiste moment door deskundige maaiers met het juiste beheermaterieel. Dit is echter in de meeste gemeenten niet mogelijk door de huidige aanbestedingspraktijk.

 

Insectenhotel Brugweg te Zwijndrecht

Insectenhotel Brugweg te Zwijndrecht

Nog enkele kamers vrij!

Leuk om te zien dat het insectenhotel daadwerkelijk wordt gebruikt en een bijdrage levert aan de kruidenrijke locatie aan de Brugweg.

Van blusvijver naar paddenpoel

Van blusvijver naar paddenpoel

Bij de herinrichting van de Brugweg te Zwijndrecht is door een aantal specifieke maatregelen te nemen geprobeerd om de voormalige blusvijver om te vormen tot een paddenpoel. Hoewel getwijfeld werd of dit op deze plaats een succes zou worden zijn na 3 jaar de eerste padden alsnog gesignaleerd. En zo te zien worden dat er snel heel wat meer!

Verbetering hangwater situatie aan de Brugweg te Zwijndrecht

Verbetering hangwater situatie aan de Brugweg te Zwijndrecht

Op de locatie Brugweg te Zwijndrecht zijn in fases bomen en heesters aangeplant waarbij veel aandacht is besteed aan de plantgat voorbereiding en bemesting. De ontwikkeling van de beplanting bleek moeizaam op gang te komen. De oorzaak lijkt te liggen in de grote afstand tot het grondwater. De beplanting is volledig afhankelijk van hangwater. De bodem bestaat echter tot grotere diepte uit ophoogzand. Om de hangwater situatie te verbeteren zijn buffers aangebracht waarbij substraat bestaande uit perliet en compost door de bestaande bodem is gemengd in de verhouding 50/50. De verwachting is dat hierdoor ook gedurende langere droge periodes voldoende water beschikbaar blijft voor het plantmateriaal.

Denkt u er aan straks weer water te geven.....?

Denkt u er aan straks weer water te geven.....?

Nee, het is nog niet zo ver.... Het is flink nat geweest de afgelopen weken. Maar het kan geen kwaad vast een emmer in de auto te zetten. Het droogt sneller op dan we verwachten en voor je het in de gaten hebt ben je weer te laat. En beter is het natuurlijk om de controle op de verse aanplant op tijd in te plannen.

Omdat water geven zo belangrijk is..... 

Houtwal Arnhem-zuid in de winter

Houtwal Arnhem-zuid in de winter

Even pas op de plaats met de werkzaamheden tijdens deze winterse omstandigheden. Maar wel tijd om een paar mooie plaatjes te schieten.
De houtwal staat er prima bij.

Herinrichting Swanendrift

Herinrichting Swanendrift

In de directe omgeving van de bebouwing van de Eemstein / Zonnestein aan de Swanendrift in Zwijndrecht bestonden er al langere tijd klachten en wensen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte. Het ging daarbij onder andere om veiligheid, de forse wind rond de gebouwen, de kwaliteit van het voetpad, een scheiding van fietsverkeer en voetgangers en de slechte groeiontwikkeling van de beplanting. De slechte groeiontwikkeling van de beplanting werd voornamelijk veroorzaakt door de zeer sterk verdichte bodem. Om een goede groeiontwikkeling van de beplanting mogelijk te maken zijn de water- en luchtomstandigheden in de bodem door diverse bodembewerkingen sterk verbeterd. Deze week worden de werkzaamheden afgerond. Het inzaaien en enten met bodemleven wordt in het vroege voorjaar gedaan. Meer informatie over dit project kunt u vinden op onze projectenpagina.

De 2e fase Schuytgraaf Arnhem-zuid is aangeplant!

De 2e fase Schuytgraaf Arnhem-zuid is aangeplant!

In december 2016 was het net voldoende goed weer om de houtwal rond de toekomstige woonwijk 'Aan de weide' in Schuytgraaf (Arnhem-zuid) aan te planten. Over een lengte van een kleine kilometer zijn er ca. 210 bomen en 160 heesters aangebracht. Meer informatie over dit project vindt u op onze projectenpagina

innoVIRENS op de Dag van de Openbare Ruimte

innoVIRENS op de Dag van de Openbare Ruimte

innoVIRENS heeft een bescheiden plek in de stand van LooHorst Landscaping waarmee we op dit moment een project in uitvoering hebben in de wijk Schuytgraaf te Arnhem. Graag zie we u in de stand van LooHorst. Na een bezoek aan de stand krijgt u van ons voor de zekerheid een emmer mee. Want ook nu nog hebben net aangeplante bomen en struiken behoefte aan water!

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook onze website www.innovirens.nl bezoeken. 

Update ontwikkeling groen op uitgevoerde projecten

Update ontwikkeling groen op uitgevoerde projecten

Op onze pagina 'Projecten' is voor een aantal van onze projecten de ontwikkeling van het groen te volgen van het moment van aanplant tot de actuele stand van zaken. We laten de groeiontwikkeling zien over een periode van 3 groeiseizoenen. Ook zijn er vergelijkingen te zien tussen de aanplant op basis van de IBR en de traditionele werkwijze. Het project in de 'banner' is het Waterwinpark in Amersfoort. Het succes van deze projecten wordt vooral bepaald door een goede aanleg, tijdige watergift, goed maaibeheer en een goede samenwerking tussen boomkweker, aannemer en innoVIRENS in de rol van organisator en bewaker van kwaliteit. Klik hier om naar de pagina 'Projecten' te gaan.

Als je een boom ziet die behoefte heeft aan water .........

Als je een boom ziet die behoefte heeft aan water .........

Gééf die boom dan alsjeblieft water. 50 liter helpt al een heleboel. Vaak is er wel een sloot in de buurt en anders is er vast wel een kraan die u mag gebruiken als u verteld waarom het gaat. Zorg dus dat je altijd een emmer bij de hand hebt. En vergeet niet om daarna contact op te nemen met de gemeente, zodat deze boom niet wordt vergeten bij de volgende waterronde.

 

Het herstel van de lindelaan in de wijk Schuytgraaf te Arnhem is gereed

Het herstel van de lindelaan in de wijk Schuytgraaf te Arnhem is gereed

Na een heel nat voorjaar ontstond eind maart toch nog een gelegenheid om met het herstel van de lindelaan aan te vangen. Door snel te schakelen was LooHorst Landscaping instaat om in 5 weken tijd 114 linden (stammaat 30 - 40) aan te planten, 11 linden en 12 iepen te verplanten en langs de lindelaan een aantal struwelen in te richten met 294 heesters. Daarnaast is nabij een 6 tal poelen de inrichting interessanter gemaakt door de aanplant van een aantal wilgen en elzen. 

Omdat tijdig water geven zó belangrijk is, zijn wij daar alweer mee begonnen!

Omdat tijdig water geven zó belangrijk is, zijn wij daar alweer mee begonnen!

Langzaam komen bomen en heesters weer uit hun winterslaap. Nieuw aangeplante bomen moeten op tijd water hebben om geen groei achterstand op te lopen. Dit geldt niet alleen voor bomen en heesters die dit voorjaar zijn aangeplant. Ook wat in het najaar van 2015 is aangeplant moet niet worden vergeten. Ook al is er voor de komende week redelijk wat neerslag voorspeld. Dit moeten we gewoon als extra beschouwen......

Herstel lindelaan in Schuytgraaf Arnhem

Herstel lindelaan in Schuytgraaf Arnhem

In opdracht van de gemeente Arnhem is aangevangen met het herstellen van een historische lindelaan. Daar waar gaten zijn ontstaan in de bestaande bomenrijen worden lindes bijgeplaatst in de stam maat 30 - 40. Daarnaast wordt de laan aangevuld zodat hij binnen de nieuwe infrastructuur een doorgaande lijn vormt aan de zuidzijde van de wijken De Waarden, De Leihagen en Campus Veste.

Het belang van mycorrhiza

Paul Stamets, de meest vooraanstaande paddestoelen deskundige in de wereld verteld over het belang van mycorrhiza voor de wereld waarin wij leven. Een 'must see'...!

Wat weet u eigenlijk van de aanstaande fosforcrisis?

TED-talk door Mohamed Hijri

Bioloog Mohamed Hijra, verbonden aan de universiteit van Montréal,  vertelt over een landbouwcrisis waar niemand van op de hoogte lijkt: de fosfor raakt op, een onmisbaar element dat een belangrijk onderdeel is van DNA en de basis van communicatie tussen cellen. Deze crisis vindt zijn oorsprong in de wijze waarop we landbouw bedrijven — met chemische kunstmest die vol zit met fosfor, dat echter helemaal niet zo efficiënt door de planten kan worden opgenomen.

Een oplossing? Misschien... een microscopische paddenstoel. (Gefilmd op TEDxUdeM.)

  •