Dura Vermeer Infrastructuur bv

Noord West

Het betreft de aanleg van een beplantingscherm ter geleiding van het verkeer op de kruising N242/N508 in Noord Holland (Heerhugowaard-Zuid).

 

Doelstelling en projectaanpak

In het verleden is gebleken dat het verkeer visuele hinder ondervindt van het grote hoogteverschil op de kruising. Door het aanbrengen van een beplantingsscherm ontstaat een veiliger situatie. Er zijn op 3 en 4 april 2014 80 heesters aanplant in de maat 1,75 - 2,0 m en 2,0- 2,25 m. In verband met de verkeersveiligheid zijn de werkzaamheden in de avond en nacht uitgevoerd.

Ontwerp, visualisatie en aanleg

Doorsnede bij volgroeide heesters. Zicht op de diepte volledig weggenomen 

Doorsnede bij volgroeide heesters.
Zicht op de diepte volledig weggenomen 

Ontwerp vrij uitgroeiende beplanting op basis van de IBR

Ontwerp vrij uitgroeiende beplanting op basis van de IBR

Huidige situatie

Aanzicht bij aanplant heesters. h: ca. 1,75 m

Aanzicht bij volgroeide heesters

Vanwege de grote verkeersdrukte is er voor gekozen voor zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid van de uitvoerenden om de aanplant van heesters uit te voeren in de nacht wat in combinatie met de steile helling een lastig karwij bleek te zijn.

Nachtelijke aanplant heesters

Nachtelijke aanplant heesters

Aanzicht direct na aanplant bij het ochtend gloren

Aanzicht direct na aanplant bij het ochtend gloren

Tussenopname april 2014

Twee weken na de aanplant van de heesters zijn we gaan kijken naar het resultaat. Hoewel er nog weinig blad aan de heesters zit lijkt het doel van de aanplant nu al bereikt. De aandacht gaat nu al niet meer uit naar de diepte. 

Update voorjaar 2015:

In het vroege voorjaar van 2015 zijn een aantal heesters ingeboet en zijn een aantal heesters vanwege de soms zware windcondities voorzien van een steunpaal. Tevens zijn de hoeken van de vakken gemarkeerd met maaipalen voor de maaier van de bermen. De heesters zijn de (korte) winter goed doorgekomen.

Update zomer 2015:

In de zomer bleek dat ondanks het aanbrengen van duidelijk zichtbare en stevige van maaipalen tijdens de uitvoering van het maaien van bermen een aantal heesters afgemaaid of ernstig beschadigd. Heesters die niet zijn afgemaaid of beschadigd laten een goede ontwikkeling zien, maar de afgemaaide heesters moeten tenminste met een grootte van 2,25-2,50 m worden vervangen. Daarnaast is besloten de heerstervakken voorafgaand aan het maaien van de bermen volledig uit te maaien en daarnaast vanwege de weelderige kruidengroei ook de plaatspiegels nog 2x per jaar uit te maaien.

Update zomer 2016:

In de zomer van 2016 werd opnieuw vastgesteld dat bij het maaien van bermen ondanks de maaipalen een groot deel van de heesters waren afgemaaid. De voorste heester rij is op veel plaatsen verdwenen. De heesters die niet zijn afgemaaid tonen vitaliteit en een goede groeiontwikkeling.

Update oktober 2017

Als we uitgaan van de in het voorjaar van 2014 aangeplante heesters wordt aan de doelstelling voldaan. Op ooghoogte van de chauffeur is op de delen waar geen maaischade is ontstaan sprake van een goede afscherming van de diepte. De oudste heesters voldoen aan de groeivoorspelling. De meeste van deze heesters staan echter in lage rij. In de hogere rij zijn de meeste heesters afgemaaid. Veel van de nieuw geplaatste heesters zijn niet op de goede plaats aanbracht en zien er niet goed uit. De verwachting is dat zij onvoldoende water hebben gehad.

De beplanting uit voorjaar 2014 heeft zich goed ontwikkeld waar door zicht op de diepte is weggenomen

De beplanting uit voorjaar 2014 heeft zich goed ontwikkeld waar door zicht op de diepte is weggenomen

Door herhaalde inboet ten gevolge van maaischade is de beplanting nog te doorzichtig. Vermoedelijk door ontbreken watergift staat de inboet er slecht bij.

De oudere beplanting houdt zicht op diepte tegen, de ingeboete beplanting staat er slecht bij en is nog veel te doorzichtig.