innoVIRENS ontwerpt, realiseert en adviseert voor een hoge kwaliteit groen voor de buitenruimte

 
DSC_0137.jpg

ontwerpen

Een ontwerp of beplantingsplan wordt door ervaren beplantingsdeskundigen en landschapsarchitecten opgesteld op basis van de IBR. Daarbij hanteren wij altijd het uitgangspunt 'de juiste boom op de juiste plaats'. Om een optimale groeninvulling te realiseren worden locatie specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld de samenstelling en opbouw van bodem, de nabijheid van het grondwater en het lokale microklimaat meegenomen bij het tot stand komen van het ontwerp. voor het opstellen van beplantingsplannen worden reeds gemaakte ontwerpen op deze locatiespecifieke omstandigheden getoetst.

 

 
Aanleg.jpg

aanleggen

Projecten worden door ons uitgevoerd met hoveniers die kwaliteit in de genen hebben en gewend zijn om te gaan met groot plantmateriaal en samen te werken in complexe projecten. Bij de uitvoering worden de werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van het Norminstituut Bomen. Indien in het uit te voeren ontwerp of bestek onvoldoende rekening is gehouden met de groeiontwikkeling van het plantmateriaal wordt hiervan melding gemaakt bij de opdrachtgever en wordt samen met de opdrachtgever en eventueel boomkweker gekeken naar een alternatieve invulling.

 

 
Plantmateriaal.jpg

leveren plantmateriaal

Onze beplantingsdeskundige bepaald zijn keuze van het plantmateriaal mede in nauw overleg met de kwekers. Uitgangspunt is immers juiste boom op de juiste plaats. Voor het leveren van het plantmateriaal hanteren wij de strengste norm. Het toe te passen plantmateriaal wordt door ons zelf bij de kweker uitgezocht en gemerkt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de stamomtrek of de hoogte van het plantmateriaal, maar ook naar de vorm van de kruin en de kwaliteit van de wortelkluit. Het plantmateriaal zal altijd voldoen aan de criteria en kwaliteits- eisen van het Ruyteninstituut.

 

 
DSC_0093.jpg

adviseren

Graag werken wij met u aan een duurzame inrichting van de groene openbare ruimte. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan veel sneller dan de ontwikkeling van openbare ruimte. Precies daarom sluit het huidige gebruik van de openbare ruimte vaak niet meer aan bij de oorspronkelijk gedachte invulling. Om beheerskosten te beperken ligt omvorming voor de hand.

Met het programma Regie op Groen kunnen wij u helpen om de groene openbare ruimte in (GIS)kaart te brengen en te categoriseren. Door een thematische benadering kunnen op eenvoudige wijze de beheer- en ontwerpopgave voor de toekomst worden bepaald.

Uw gemeente wordt toekomst bestendig doordat bij de thematische benadering rekening wordt gehouden met de beleidsdoelen ten aanzien van de wateroverlast, biodiversiteit, luchtkwaliteit en leefbaarheid.

 
Bakestein controle.jpg

toezicht en directievoering

Het succes van een groenproject wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de uitvoering. Dit geldt naast de bodembewerking, de plantgat voorbereiding, de aanplant en de uitvoering tijdens de beheersfase (watergift, selectief maaibeheer en begeleidingssnoei).

Hoewel veel aannemers beschikken over een goede interne bedrijfsvoering en kwaliteitscontrole blijft toezicht op de uitvoering van het werk noodzakelijk om te garanderen dat de opdrachtgever krijgt wat is afgesproken.