Provincie Noord-Holland

Landschappelijke inpassing geluidscherm N242 ter hoogte van Alkmaar

Wij willen bij de aanplant van groen bij voorkeur natuurlijke varieteiten gebruiken en deze ook speelser inplanten voor een meer natuurlijker beeld.
— Linda van Bakel, objectbeheerder Landschap & Milieu, Provincie Noord Holland

Update oktober 2017

Bij een najaarsbezoek was er de hoop dat het schouwpad gemaaid zou zijn. Dit bleek echter (opnieuw/nog steeds) niet het geval. De beplanting was daarom moeilijk te beoordelen. De linden zijn hun blad nagenoeg kwijt maar er de knopzetting is goed. De esdoorns doen het goed en de elzen zijn weer wat hersteld van vraat. Blad tot bovenin, maar de kroon als geheel oogt wat mager. De meeste essen staan er redelijk bij hoewel er nog aardig wat kale takken zichtbaar zijn. Er lijkt nog geen sprake van een ernstige achteruitgang sinds vorig jaar. Het valt op dat de meeste heesters wel wat smal uitgroeien. Dit komt vermoedelijk door de hevige concurrentie van de kruiden. Er is sinds het voorjaar zichtbaar niet gemaaid tussen de heesters. De vlieren hebben het nog steeds moeilijk maar zijn wel gegroeid. Achter het scherm veel Hedera zichtbaar en op diverse plaatsen groeit het door het scherm. De inboet tgv. (herhaalde) maaischade heeft het moeilijk. Mogelijk is aan deze heesters  dit jaar geen water gegeven.

Update mei 2017

Bij de oplevering van het project wordt duidelijk geconstateerd dat de beplanting die niet is ingeboet door maaischade zich in de afgelopen 3 groeiseizoenen goed heeft ontwikkeld. Omdat de plantvakken zijn uitgemaaid zijn de zelfstandige struiken goed te beoordelen. In combinatie met de kruidenrijke ondergrond geeft het een mooi beeld. De verwachting is dat na dit groeiseizoen aan de doelstelling is voldaan. Opvalt dat er op diverse heesters sprake is van vraat door rupsen en ook in de elzen is het elzenbladhaantje al waargenomen.

Update zomer 2016:

In de zomer van 2016 is een goede ontwikkeling van de beplanting zichtbaar geworden. De meeste heesters zijn vruchtdragend en trekken veel vogels aan. Plantvakken worden ter bevordering van de groei van de heesters nog regelmatig goed uitgemaaid. In de weelderige kruidengroei zijn veel verschillende soorten insecten waarneembaar. De verwachting is dat de heesters de komende 2 groeiseizoenen doorgroeien naar hun volwassen omvang. De essen lijken echt last te hebben van de essentaksterfte. Ook een aantal nabij aanwezige oudere essen lijken hier last van te hebben. Mochten de bomen er niet over heen komen, moet vervanging worden overwogen.

Kleine vos

Rups van dagpauwoog vllinder

Update zomer 2015:

De heesters laten over het geheel gezien een matige groei zien. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het warme en droge voorjaar. De plantvakken worden geheel uitgemaaid, maar zijn desondanks slecht waarneembaar door de forse kruidenbloei rond de plantvakken. De bomen laten ook langzamerhand wat groei zien, maar die zullen het volgende groeiseizoen pas echt op gang komen. De geplante essen lijken last te hebben van essentaksterfte en worden goed in de gaten gehouden.

 

Update vroege voorjaar 2015:

In het vroege voorjaar van 2015 zijn een aantal heesters dat niet aan de verwachting voldeed ingeboet. Op een aantal plaatsen is ervoor gekozen om de nieuwe heesters er bij te plaatsen. Het overgrote deel van de beplanting is inmiddels goed aangeslagen. De heesters leken in 2014 veel last te hebben van concurrentie door de kruiden. In 2015 worden de plaatspiegels van de heesters vaker gemaaid en indien nodig worden de plantvakken geheel uitgemaaid.

 

Update voorjaar 2014:

De Provincie Noord Holland heeft met Van der Tol bv de 1e fase van de aanplant, bedoelt voor het uit het zicht nemen van het geluidsscherm, opgeleverd. Het plantmateriaal begint goed uit te lopen en vertoont al een mooi aanvangsbeeld.

15 april 2014:
Oplevering 1e fase

15 april 2014:
Oplevering 1e fase

15 april 2014:
Oplevering 1e fase

15 april 2014:
Oplevering 1e fase

Doelstelling en projectaanpak:

In het voorjaar van 2014 zijn heesters en bomen aangebracht langs het geluidscherm langs de N242 ter hoogte van Ouddorp te Alkmaar. Bij de aanleg van het geluidscherm was met aanwonenden overeengekomen dat het scherm uit het zicht zou worden genomen door tegen de binnenzijde van het scherm klimop (Hedera) aan te laten groeien. Na enige tijd bleek echter dat de Hedera zich vastzette in het scherm en er op enkele plaatsen zelfs doorheen groeide. Omdat dit op termijn zou leiden tot beschadiging van het scherm is de Hedera verwijderd. Om het zicht op het scherm zo snel mogelijk voor de omwonenden alsnog weg te nemen is er door de provincie Noord-Holland voor gekozen om groot plaatmateriaal toe te passen volgens een ontwerp opgezet overeenkomstig de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR). De bomen zijn aangeplant met een hoogte van 6,0 m en de heesters zijn aangeplant in de grootte 1,75 - 2,0 m. Aanwonenden zijn tijdens een informatieavond erop gewezen dat het plaatmateriaal de eerste twee groeiseizoenen nog niet zoveel zullen doen, maar in de jaren daarna snel zullen doorgroeien en het zicht op het scherm wegnemen.

Aanplant 3 maart 2014
Heesters: + 1,75 m hoog

 

Aanplant 3 maart 2014
Heesters: + 1,75 m hoog

 

Aanplant 3 maart 2014
Bomen: + 6 m hoog
Heesters: + 1,75 m hoog

Aanplant 3 maart 2014
Bomen: + 6 m hoog
Heesters: + 1,75 m hoog

Ontwerp/beplantingsplan landschappelijke inpassing geluidsschermen

Bestaande situatie

 

Beeld direct na aanplant
Bomen: + 6 m hoog
Heesters: + 1,75 m hoog

Aanzicht geluidscherm na 10 jaar