innoVIRENS heeft op 2 oktober 2014 de kennisdag 'Bomen op waterkeringen' bezocht. De kennisdag is georganiseerd door STOWA in samenwerking met het HH van Rijnland. Het doel van de kennisdag was het uitwisselen van kennis en ervaringen: wat is de invloed van bomen op de veiligheid van waterkeringen. Op welke wijze gaan Waterschappen op dit moment om met bomen op waterkeringen? Is hiertoe beleid ontwikkeld? Wat zijn de knelpunten en welke oplossingen zijn er voor de bomen die zich bevinden op waterkeringen?

De aanleiding voor innoVIRENS om deze dag te bezoeken was onze recente ervaring met de aanplant van bomen en heesters op en nabij de Schermerdijk langs het Omval-Korhorn kanaal. 

Tijdens de dag bleek dat, hoewel Waterschappen erg hun best doen om de reden voor het kappen van bomen duidelijk te maken aan de burger, dit vaak toch niet lukt. Het is voornamelijk een kwestie van communicatie. Het lijkt alsof de Waterschappen en de burger elkaar niet kunnen of willen begrijpen. Het gaat hier echter niet een om een taalprobleem. Het is vooral een kwestie van ratio (waterschappen) versus emotie (burgers).

Mensen hebben vaak met het groen in hun leefomgeving, en zeker speciaal met de bomen, een emotionele band. En ook al willen we uiteindelijk allemaal dat de dijken ons optimaal beschermen tegen het water, kom je aan de bomen dan wint de emotie het dan van de ratio.....   

Het kappen van bomen op waterkering betekent vaak letterlijk een forse kaalslag in het landschap. Voor de waterveiligheid is het noodzakelijk om een flink aantal dijken te versterken. Een flink aantal bomen zal hiervoor moeten wijken. Het verlies aan groene kwaliteit in de leefomgeving wordt echter door een één op één compensatie vaak niet goed gemaakt. Bij de huidige aanpak zal het vele jaren duren voor de kaalslag enigszins is gecompenseerd.

innoVIRENS ziet echter mogelijkheden om in samenspraak met het betrokken waterschap en betreffende gemeente een herplant op of nabij de projectlocatie te realiseren die al snel een hoge belevingswaarde zal hebben en een alternatief kan bieden voor verloren natuurwaarden.