Op 13 maart 2014 heeft innoVIRENS op het symposium "Ecologie en de praktijk" in Eindhoven uitgebreid gesproken over Biodesign en het toepassen van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) en hoe dit de biodiversiteit zal versterken. De vrije uitgroei van bomen en heesters zorgt voor een natuurlijke ontwikkeling van het groen wat gunstig is voor de biodiversiteit. Een verdere versterking van de biodiversiteit kan worden bewerkstelligd door ook aandacht te besteden aan de bodemlaag. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, zoals onder andere het inzaaien of inplanten van bloemrijk gras of vaste planten, maar het te bereiken resultaat moet vooral worden afgestemd op de betreffende lokatie en het gewenste gebruik. 

De presentatie kunt u downloaden > alhier <