Op verzoek van aanwonenden heeft de provincie besloten om het geluidsscherm ter hoogte van de kruising N242/N243 (Alkmaar Centrum) aan het zicht te onttrekken. In eerste instantie was gekozen voor een afscherming door hedrabeplanting. Omdat de hedrabeplanting zich na verloop van tijd in de kieren van het geluidscherm vastzette is de hedra verwijderd om schade aan het scherm te voorkomen. Om het scherm weer zo snel mogelijk aan het zicht te onttrekken is door innoVIRENS een beplantingsplan opgesteld op basis van de IBR. Begin maart 2014 zijn door Van der Tol bv uit Amsterdam 21 bomen van ca. 6 m hoog en 155 struiken van 1,75 tot 2,0 m hoog aangeplant.