De gemeente Zwijndrecht wil het openbaar groen een flinke impuls geven door bij groencompensatie naar de verloren gegane kwaliteit te kijken en niet naar de aantallen. In het kader van een groencompensatieproject is ervoor gekozen de gemeentewerf te Bakestein meer landschadschappelijk in te passen. Door het groen te ontwerpen en aan te leggen overeenkomstig de IBR krijgt men direct een hoge beeldkwaliteit, ontstaat rond de gemeentewerf een veel natuurlijke inrichting, krijgt de biodiversiteit een sterke impuls en worden de kosten voor groenbeheer omlaag gebracht. De aanleg heeft plaats gevonden in februari 2014.