Dat fijnstof PM<10 en zeker PM<2,5 schadelijk is voor onze gezondheid lijkt wel overeenstemming over te zijn. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat langdurige blootstelling aan fijnstof dodelijker is dan gedacht. Zelfs bij lage concentraties zijn de risico's zeer groot. 

Hoe we hier het beste tegen op kunnen treden is echter nog geen overeenstemming over. De Nederlandse overheid stimuleert al jaren onderzoek waaruit moet blijken of een toename van deze deeltjes wel door menselijk handelen komt. Helpt dat tegen fijnstof? Nee!

Onderzoek naar geschikte maatregelen tégen fijnstof vindt helaas nog maar zeer beperkt plaats. Dát bomen en struiken een bijdrage aan de verwijdering van fijnstof leveren is weliswaar consensus over, maar de omvang van deze bijdrage is nog vaak onderwerp van discussie.

Dankzij een blog van Michael Graham Richard op Treehugger.com las ik over een onderzoek van Professor Barbara Maher van het Lancaster Environment Centre (Lancaster University), waaruit blijkt dat bomen wel degelijk zeer geschikte luchtfilters zijn.

Het onderzoeksteam van professor Maher mat eerst hoeveel luchtverontreiniging in een bepaalde periode in een aantal woningen binnendrong. Vervolgens hebben zij gedurende een periode van 13 dagen een scherm van zilver berken (in grote potten) voor de helft van deze woningen geplaatst waarna de concentratie fijnstof in alle woningen opnieuw werd gemeten.

Uit de meetresultaten bleek dat de woningen waar het bomenscherm voor was aangebracht ca. 50% lagere concentraties fijnstof (<PM10, <PM2,5 en <PM1) bevatten dan de huizen zonder bomenscherm.

Bovendien werden op het harige oppervlak van de boomblaadjes, net als in de onderzochte woningen, metaalachtige deeltjes aangetoond waardoor het aannemelijk is dat deze deeltjes het product zijn van de verbrandingsmotoren en de remslijtage van het passerende verkeer.

Vooruitlopend op de bevindingen van het onderzoek naar WIE of WAT de oorzaak is van fijnstof, bevelen wij aan om de stedelijke omgeving van een ruime hoeveelheid "boomfilters" te voorzien.