Op allerlei plaatsen in de groene media wordt dit 'heugelijke' feit als kop boven een artikel geplaatst dat verder verre van positief nieuws vermeldt. 

In tegenstelling tot wat de kop doet vermoeden gaat het niet beter met het openbaar groen in Nederland. Men heeft het hier over basisgroen, dus niet over kwaliteitsgroen, zoals bv. parken. Daarnaast is gemiddeld 39 m2 per inwoner nog steeds heel veel minder dan de 75 m2 per inwoner die als wenselijk wordt gezien.

Het toegenomen oppervlak betreft voornamelijk ruw gras en gazon. Daarnaast is het aandeel heesters gehalveerd, waardoor het areaal gras verder is toegenomen. 
Hoewel het idee van deze maatregelen is dat men minder geld hoeft uit te geven aan beheer en onderhoud blijkt dit niet het geval, men geeft in 2013 aan beheer en onderhoud weliswaar evenveel geld uit als in 2005, maar er is dan ook minder te beheren. Ergens doen we dus iets fout. Opvallend ook dat de kosten voor het onderhoud van bomen sinds 2007 gestaag zijn toegenomen. Vermoedelijk is dat het gevolg van de bijna obsessie voor veiligheidsnoei, waarvan we de wrange resultaten overal om ons heen kunnen waarnemen.

Hoewel we allemaal groen zeer waarderen en de mond vol hebben over biodiversiteit gaan we toch steeds slechter om met de groene openbare ruimte. Een tegenstelling die ík niet kan begrijpen.

Het wordt nu toch echt tijd om het anders te gaan doen. Kwaliteitsgroen tegen lagere beheerskosten is namelijk echt wel mogelijk.