Na een heel nat voorjaar ontstond eind maart toch nog een gelegenheid om met het herstel van de lindelaan aan te vangen. Door snel te schakelen was LooHorst Landscaping instaat om in 5 weken tijd 114 linden (stammaat 30 - 40) aan te planten, 11 linden en 12 iepen te verplanten en langs de lindelaan een aantal struwelen in te richten met 294 heesters. Daarnaast is nabij een 6 tal poelen de inrichting interessanter gemaakt door de aanplant van een aantal wilgen en elzen.