In de directe omgeving van de bebouwing van de Eemstein / Zonnestein aan de Swanendrift in Zwijndrecht bestonden er al langere tijd klachten en wensen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte. Het ging daarbij onder andere om veiligheid, de forse wind rond de gebouwen, de kwaliteit van het voetpad, een scheiding van fietsverkeer en voetgangers en de slechte groeiontwikkeling van de beplanting. De slechte groeiontwikkeling van de beplanting werd voornamelijk veroorzaakt door de zeer sterk verdichte bodem. Om een goede groeiontwikkeling van de beplanting mogelijk te maken zijn de water- en luchtomstandigheden in de bodem door diverse bodembewerkingen sterk verbeterd. Deze week worden de werkzaamheden afgerond. Het inzaaien en enten met bodemleven wordt in het vroege voorjaar gedaan. Meer informatie over dit project kunt u vinden op onze projectenpagina.