Op de locatie Brugweg te Zwijndrecht zijn in fases bomen en heesters aangeplant waarbij veel aandacht is besteed aan de plantgat voorbereiding en bemesting. De ontwikkeling van de beplanting bleek moeizaam op gang te komen. De oorzaak lijkt te liggen in de grote afstand tot het grondwater. De beplanting is volledig afhankelijk van hangwater. De bodem bestaat echter tot grotere diepte uit ophoogzand. Om de hangwater situatie te verbeteren zijn buffers aangebracht waarbij substraat bestaande uit perliet en compost door de bestaande bodem is gemengd in de verhouding 50/50. De verwachting is dat hierdoor ook gedurende langere droge periodes voldoende water beschikbaar blijft voor het plantmateriaal.