WAAROM ONTWIKKELING KRUIDENVEGETATIES IN STEDELIJK GEBIED NIET MEEVALT

Door het inzaaien van bloemenmengsels in openbaar groen wil men de ecologische kwaliteit van het stedelijk gebied verhogen en de leefomgeving aantrekkelijk maken.

Om te weten wat je moet inzaaien kan je kijken naar de oorspronkelijke kruidenvegetatie in directe omgeving van projectlocatie. Dit is in stedelijke gebied niet eenvoudig. Wil je natuur terugbrengen in de stad is het vooral van belang om verbindingen te creëren met het omliggende landschap. Zaai niet te dicht in. 1,5 – 2 gr/m2 (15-20kg/ha). Eigenlijk zo weinig als je durft. Hierdoor krijgen ook zaden uit de zaadbank in de bodem een kans. De vraag moet echter altijd worden gesteld waar de betreffende grond in het projectgebied vandaan komt.

Eénjarige planten inzaaien is simpel, maar moeilijk in stand te houden. Op voedselrijke bodem treedt snel verruiging op. Onder ongunstige omstandigheden zullen de wortelkruiden zich veel sneller ontwikkelen dan het zaaigoed. Wortelkruiden tegengaan door toepassen van herbiciden is niet meer toegestaan.In het verleden werd in droge tijden wortelonkruiden in toom gehouden door gebruik van de greep, riek of onkruid-eg, maar dit traditionele beheer is in het stedelijk gebied (vanwege de kosten) niet mogelijk.

Pionier soorten (wortelstokkruiden) zullen snel ontwikkelen bij uitblijven van beheer. De pionier soorten zullen de ingezaaide éénjarige vegetatie naar alle waarschijnlijkheid snel verdringen en geven aan de ingezaaide 2-jarige en meerjarige zaden weinig ruimte voor ontwikkeling. Vooral ingeval van langdurige droogte met slechts af en toe wat neerslag (neerslag tekort in voorjaar en zomer) zal de ontwikkeling van een duurzame kruidenvegetatie veel tijd kosten.

Voor de ontwikkeling van een ecologische kruidenvegetatie is dus geduld nodig. Daarnaast moet men regelmatig ingrijpen door het selectief (weg-)maaien van wortelstokkruiden zodat er ruimte blijft voor de ontwikkeling van het ingezaaide mengsel.

Dit ingrijpen moet gebeuren op het juiste moment door deskundige maaiers met het juiste beheermaterieel. Dit is echter in de meeste gemeenten niet mogelijk door de huidige aanbestedingspraktijk.