SAVE THE DATE:        4 oktober 2018!

innoVIRENS presenteert een demonstratiemodel van de boomveer - een living climate machine - op de INNOVATIE EXPO 2018 te Rotterdam. De boomveer maakt het mogelijk om daar waar dat tot nu toe niet kan bomen te plaatsen. U moet daarbij denken aan bestaande daken in stadscentra en op plaatsen waar ondergrondse infrastructuur dat niet toestaat.

Een boomveer bestaat uit een boom gevat in een technische interface, die géén grond bevat. Buiten de interface vindt geen wortelvorming plaats waardoor bomen geen bedreiging meer zijn voor verhardingen en ondergrondse infrastructuur. Door het ontbreken van grond is het totaal gewicht beperkt waardoor toepassing op bestaande daken in oudere stadscentra mogelijk wordt. Met de boomveer realiseren wij nuttige natuur in het stedelijke gebied waardoor steden toekomstbestendig worden en weer aantrekkelijk zijn om in te wonen en gezondheid en arbeidseffectiviteit toenemen.