Het herstel van de lindelaan in de wijk Schuytgraaf te Arnhem is gereed

Het herstel van de lindelaan in de wijk Schuytgraaf te Arnhem is gereed

Na een heel nat voorjaar ontstond eind maart toch nog een gelegenheid om met het herstel van de lindelaan aan te vangen. Door snel te schakelen was LooHorst Landscaping instaat om in 5 weken tijd 114 linden (stammaat 30 - 40) aan te planten, 11 linden en 12 iepen te verplanten en langs de lindelaan een aantal struwelen in te richten met 294 heesters. Daarnaast is nabij een 6 tal poelen de inrichting interessanter gemaakt door de aanplant van een aantal wilgen en elzen. 

Omdat tijdig water geven zó belangrijk is, zijn wij daar alweer mee begonnen!

Omdat tijdig water geven zó belangrijk is, zijn wij daar alweer mee begonnen!

Langzaam komen bomen en heesters weer uit hun winterslaap. Nieuw aangeplante bomen moeten op tijd water hebben om geen groei achterstand op te lopen. Dit geldt niet alleen voor bomen en heesters die dit voorjaar zijn aangeplant. Ook wat in het najaar van 2015 is aangeplant moet niet worden vergeten. Ook al is er voor de komende week redelijk wat neerslag voorspeld. Dit moeten we gewoon als extra beschouwen......

Herstel lindelaan in Schuytgraaf Arnhem

Herstel lindelaan in Schuytgraaf Arnhem

In opdracht van de gemeente Arnhem is aangevangen met het herstellen van een historische lindelaan. Daar waar gaten zijn ontstaan in de bestaande bomenrijen worden lindes bijgeplaatst in de stam maat 30 - 40. Daarnaast wordt de laan aangevuld zodat hij binnen de nieuwe infrastructuur een doorgaande lijn vormt aan de zuidzijde van de wijken De Waarden, De Leihagen en Campus Veste.

Het belang van mycorrhiza

Paul Stamets, de meest vooraanstaande paddestoelen deskundige in de wereld verteld over het belang van mycorrhiza voor de wereld waarin wij leven. Een 'must see'...!

Wat weet u eigenlijk van de aanstaande fosforcrisis?

TED-talk door Mohamed Hijri

Bioloog Mohamed Hijra, verbonden aan de universiteit van Montréal,  vertelt over een landbouwcrisis waar niemand van op de hoogte lijkt: de fosfor raakt op, een onmisbaar element dat een belangrijk onderdeel is van DNA en de basis van communicatie tussen cellen. Deze crisis vindt zijn oorsprong in de wijze waarop we landbouw bedrijven — met chemische kunstmest die vol zit met fosfor, dat echter helemaal niet zo efficiënt door de planten kan worden opgenomen.

Een oplossing? Misschien... een microscopische paddenstoel. (Gefilmd op TEDxUdeM.)

  •  

Groen dak? Waarom eigenlijk niet!

Groen dak? Waarom eigenlijk niet!

Groene daken zijn hip! 

Niet alleen omdat je jezelf als ‘groen’ kan presenteren, maar ook omdat de voordelen van een een groen dak steeds vaker worden (h)erkent. In de afgelopen 20 jaar zijn echter vooral Extensief groene daken (sedum) aangelegd. En dat is jammer, want hoewel een Sedumdak er al veel beter uitziet dan de gebruikelijke grijze betondaken, wordt de potentie van een groen dak onvoldoende benut. 

De laatste tijd komt er gelukkig ook steeds meer aandacht voor het Intensieve groene dak. Het daktype waar sprake is van een tuin, of zelfs landschappelijke inrichting en die ook echt gebruikt kan worden.

Toch wordt op dit daktype slechts in beperkte mate bomen toegepast. Koud water vrees, misschien? Echte uitzondering is het Bosco Verticale in Milaan, of de voorgenomen bouw van ‘Mille Arbre' in Parijs en de Tuinbrug over de Theems in Londen; maar het duurt nog wel even voor die laatste 2 projecten gereed zijn.

Juist door toepassing van bomen en heesters ontstaan op het dak meer gebruiksmogelijkheden, kan je meer grip krijgen op de klimaatbeheersing in het gebouw en lever je pas écht een zinvolle bijdrage aan de biodiversiteit.

De Boomveer

De Boomveer is een innovatie waarmee de mogelijkheid ontstaat om op bestaande daken boomlandschappen te realiseren. Dit wordt mogelijk door de toepassing van de door Stef Janssen (innovator), Toon Ebben (directeur boomkwekerij Ebben) en Maarten Grasveld (Landschapsarchitect) ontwikkelde Boomveer. 

Aanplant bomen en heesters en klimaatverandering

Aanplant bomen en heesters en klimaatverandering

Had ik het er zo pas nog over hoe belangrijk watergift is voor de nieuwe aanplant van bomen en heesters, struikel ik vandaag over een overzicht van het neerslagoverschot (KNMI) over de periode 1974 tot nu.

Wat valt er in bovenstaand plaatje op?

In periode dat de nieuwe aanplant hulp nodig heeft om met name zijn wortelgestel te ontwikkelen valt er steeds minder regen. Op dit moment houden wij rekening met 10 keer water geven in het eerste jaar. Dat wordt op dit moment als ruim voldoende gezien. Uit bovenstaand overzicht van het KNMI (en onze eigen ervaringen) blijkt echter dat dit wel eens te weinig zou kunnen zijn. We moeten er rekening mee houden dat er met ingang van gisteren (!) vaker water moet worden geven, misschien zelfs wel tot 20 keer per jaar. En, leuker kunnen we het niet maken, dat gaat inderdaad meer kosten. Maar als het goed wordt gedaan, wordt wel voorkomen dat veel plantmateriaal al in het eerste jaar dood gaat.

Watergift, hoe belangrijk is dàt!

Watergift, hoe belangrijk is dàt!

Als het zo warm en droog is als vandaag, weet iedereen dat veel drinken dè oplossing is om niet in de problemen te komen. En dat geldt net zo voor onze planten, heesters en bomen. 

Omdat het nu zo droog en warm is lijkt watergeven heel vanzelfsprekend. Maar óók heel belangrijk is dat je op tijd begint met water geven. Dit voorjaar liepen alle heesters en bomen op onze projectlocaties goed uit. Maar 10 dagen later begonnen bij een paar eiken op de locatie Brugweg te Zwijndrecht de bladeren bruin te worden en lieten ze, alsof het herfst was, al hun blaadjes vallen. 

Nu bevindt het grondwater zich op deze specifieke locatie enkele meters onder maaiveld en bestaat de bodem voornamelijk uit matig grof zand met een bewerkte toplaag van niet meer dan 0,50 m dikte. Voor een succesvolle aanplant moet je het plantmateriaal hier dus enige tijd echt goed op weg helpen.

Les....? Begin op tijd met watergeven. Hou in de gaten of in de winter en het vroege voorjaar voldoende neerslag is gevallen. Controleer de bodemvochtigheid als de bomen uit hun 'winterslaap' komen.

Meer informatie en fotomateriaal is te vinden bij onze projecten.

 

 

innoVIRENS op de PROVADA

innoVIRENS op de PROVADA

innoVIRENS was vandaag op de PROVADA bij de onthulling van de 3D-live module waarmee goed inzicht kan worden verkregen in het actuele beeld van de openbare ruimte en het aanwezige vastgoed (zowel buiten als binnen). Daarnaast wordt ook inzicht gegeven in het toekomstige beeld ná renovatie. De beleving wordt haast optimaal door met behulp van een Oculus bril door de betreffende virtuele ruimte te lopen. Een betere indruk van je nieuwe woonomgeving kan je haast niet krijgen.

Naast de evidente voordelen voor communicatie- en informatietrajecten zijn  behalve data- en beheermodules ook community platforms aan dit model te koppelen. De tool is ontwikkeld door 3D-Geosolutions en innoVIRENS heeft haar bijdrage geleverd aan het onderdeel 'openbare ruimte'.

Hoeveelheid basisgroen is met 10% toegenomen tot 39 m2 per inwoner

Hoeveelheid basisgroen is met 10% toegenomen tot 39 m2 per inwoner

Op allerlei plaatsen in de groene media wordt dit 'heugelijke' feit als kop boven een artikel geplaatst dat verder verre van positief nieuws vermeldt. 

In tegenstelling tot wat de kop doet vermoeden gaat het niet beter met het openbaar groen in Nederland. Men heeft het hier over basisgroen, dus niet over kwaliteitsgroen, zoals bv. parken. Daarnaast is gemiddeld 39 m2 per inwoner nog steeds heel veel minder dan de 75 m2 per inwoner die als wenselijk wordt gezien.

Het toegenomen oppervlak betreft voornamelijk ruw gras en gazon. Daarnaast is het aandeel heesters gehalveerd, waardoor het areaal gras verder is toegenomen. 
Hoewel het idee van deze maatregelen is dat men minder geld hoeft uit te geven aan beheer en onderhoud blijkt dit niet het geval, men geeft in 2013 aan beheer en onderhoud weliswaar evenveel geld uit als in 2005, maar er is dan ook minder te beheren. Ergens doen we dus iets fout. Opvallend ook dat de kosten voor het onderhoud van bomen sinds 2007 gestaag zijn toegenomen. Vermoedelijk is dat het gevolg van de bijna obsessie voor veiligheidsnoei, waarvan we de wrange resultaten overal om ons heen kunnen waarnemen.

Hoewel we allemaal groen zeer waarderen en de mond vol hebben over biodiversiteit gaan we toch steeds slechter om met de groene openbare ruimte. Een tegenstelling die ík niet kan begrijpen.

Het wordt nu toch echt tijd om het anders te gaan doen. Kwaliteitsgroen tegen lagere beheerskosten is namelijk echt wel mogelijk.

Elzenbladhaantje al weer zeer actief

Elzenbladhaantje al weer zeer actief

Net als vorig jaar hebben wij bij een controle van onze projecten op veel plaatsen weer vele actieve Elzenbladhaantjes aangetroffen. De bomen hebben zich daar vorig jaar goed van hersteld. Ook is er veel bladluis gezien op de Kardinaalsmuts, maar gelukkig zijn er ook weer veel Lieveheersbeestjes die deze bestrijden. En ook al zien de Kardinaalsmuts of de Elzen er bij zo'n aanval van Elzenbladhaantjes en luizen even niet uit, zij herstellen hier vaak weer erg snel van.

Spinselmot wordt weer (erg?) actief

Spinselmot wordt weer (erg?) actief

Jaarlijks worden diverse bomen door spinselmot (Yponomeuta-soorten) met een wit spinsel ingepakt. De larven zijn nu actief aan het vreten op onder andere Euyonimus, Salix, Prunus en nog vele andere loofboomsoorten. Doorgaans is er geen overlast, maar in sommige gevallen kan er toch dusdanig veel aantasting ontstaan dat mensen overlast ervaren. Als na zorgvuldige overweging bestrijding noodzakelijk blijkt, kan de komende dagen nog een biologisch bestrijdingsmiddel worden ingezet met Bacillus thuringiënsis. Zodra de planten kaal zijn gevreten heeft dit geen effect meer.

Wilt u vaker dit soort berichten ontvangen bevelen wij u van harte aan zich aan te melden op www.beterebomen.nl

  

 

Last van Fijnstof? Plant bomen, dat werkt!

Last van Fijnstof? Plant bomen, dat werkt!

Dat fijnstof PM<10 en zeker PM<2,5 schadelijk is voor onze gezondheid lijkt wel overeenstemming over te zijn. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat langdurige blootstelling aan fijnstof dodelijker is dan gedacht. Zelfs bij lage concentraties zijn de risico's zeer groot. 

Hoe we hier het beste tegen op kunnen treden is echter nog geen overeenstemming over. De Nederlandse overheid stimuleert al jaren onderzoek waaruit moet blijken of een toename van deze deeltjes wel door menselijk handelen komt. Helpt dat tegen fijnstof? Nee!

Onderzoek naar geschikte maatregelen tégen fijnstof vindt helaas nog maar zeer beperkt plaats. Dát bomen en struiken een bijdrage aan de verwijdering van fijnstof leveren is weliswaar consensus over, maar de omvang van deze bijdrage is nog vaak onderwerp van discussie.

Dankzij een blog van Michael Graham Richard op Treehugger.com las ik over een onderzoek van Professor Barbara Maher van het Lancaster Environment Centre (Lancaster University), waaruit blijkt dat bomen wel degelijk zeer geschikte luchtfilters zijn.

Het onderzoeksteam van professor Maher mat eerst hoeveel luchtverontreiniging in een bepaalde periode in een aantal woningen binnendrong. Vervolgens hebben zij gedurende een periode van 13 dagen een scherm van zilver berken (in grote potten) voor de helft van deze woningen geplaatst waarna de concentratie fijnstof in alle woningen opnieuw werd gemeten.

Uit de meetresultaten bleek dat de woningen waar het bomenscherm voor was aangebracht ca. 50% lagere concentraties fijnstof (<PM10, <PM2,5 en <PM1) bevatten dan de huizen zonder bomenscherm.

Bovendien werden op het harige oppervlak van de boomblaadjes, net als in de onderzochte woningen, metaalachtige deeltjes aangetoond waardoor het aannemelijk is dat deze deeltjes het product zijn van de verbrandingsmotoren en de remslijtage van het passerende verkeer.

Vooruitlopend op de bevindingen van het onderzoek naar WIE of WAT de oorzaak is van fijnstof, bevelen wij aan om de stedelijke omgeving van een ruime hoeveelheid "boomfilters" te voorzien.

SNOEIEN? Doe het tijdig

SNOEIEN? Doe het tijdig

Nu het resultaat van het afgelopen "snoeiseizoen" weer overal zichtbaar is wordt het tijd om weer eens goed na te denken over het waarom, wat en hoe van snoeien. 

Snoeien is géén kunst... maar je moet wel weten waarom je het doet, wat je doet en vooral ook wanneer je het doet. Het afgelopen seizoen zien wij weer veel voorbeelden van wat men VTA snoei noemt. Kennelijk is het de praktijk geworden om alleen nog maar te snoeien als er zich problemen kunnen gaan voordoen. En niet om dergelijke zware ingrepen te voorkomen. Men denkt slim te bezuinigen, maar het tegendeel is het geval. Door deze aanpak is men genoodzaakt juist te veel te snoeien en ook te dikke takken af te zagen. Het gaat van kwaad tot erger. Juist door het achterwege laten van begeleidingssnoei nemen de beheerskosten toe en de kwaliteit van het bomenbestand af. In het stedelijk gebied staan vaak alleen nog maar bomen met een onvolledige kruin. Je vraagt je soms af waarom zo'n boom er nog staat.

Meer weten over het kweken, aanplanten en snoeien van laanbomen? Klik dan hier voor een artikel van Jelle Hiermstra (PPO Bomen) en neem vooral eens een kijkje op www.straatbomen.nl.

STOWA kennisdag 'Bomen op waterkeringen'

STOWA kennisdag 'Bomen op waterkeringen'

innoVIRENS heeft op 2 oktober 2014 de kennisdag 'Bomen op waterkeringen' bezocht. De kennisdag is georganiseerd door STOWA in samenwerking met het HH van Rijnland. Het doel van de kennisdag was het uitwisselen van kennis en ervaringen: wat is de invloed van bomen op de veiligheid van waterkeringen. Op welke wijze gaan Waterschappen op dit moment om met bomen op waterkeringen? Is hiertoe beleid ontwikkeld? Wat zijn de knelpunten en welke oplossingen zijn er voor de bomen die zich bevinden op waterkeringen?

De aanleiding voor innoVIRENS om deze dag te bezoeken was onze recente ervaring met de aanplant van bomen en heesters op en nabij de Schermerdijk langs het Omval-Korhorn kanaal. 

Tijdens de dag bleek dat, hoewel Waterschappen erg hun best doen om de reden voor het kappen van bomen duidelijk te maken aan de burger, dit vaak toch niet lukt. Het is voornamelijk een kwestie van communicatie. Het lijkt alsof de Waterschappen en de burger elkaar niet kunnen of willen begrijpen. Het gaat hier echter niet een om een taalprobleem. Het is vooral een kwestie van ratio (waterschappen) versus emotie (burgers).

Mensen hebben vaak met het groen in hun leefomgeving, en zeker speciaal met de bomen, een emotionele band. En ook al willen we uiteindelijk allemaal dat de dijken ons optimaal beschermen tegen het water, kom je aan de bomen dan wint de emotie het dan van de ratio.....   

Het kappen van bomen op waterkering betekent vaak letterlijk een forse kaalslag in het landschap. Voor de waterveiligheid is het noodzakelijk om een flink aantal dijken te versterken. Een flink aantal bomen zal hiervoor moeten wijken. Het verlies aan groene kwaliteit in de leefomgeving wordt echter door een één op één compensatie vaak niet goed gemaakt. Bij de huidige aanpak zal het vele jaren duren voor de kaalslag enigszins is gecompenseerd.

innoVIRENS ziet echter mogelijkheden om in samenspraak met het betrokken waterschap en betreffende gemeente een herplant op of nabij de projectlocatie te realiseren die al snel een hoge belevingswaarde zal hebben en een alternatief kan bieden voor verloren natuurwaarden.

Herinrichting locatie Brugweg te Zwijndrecht

Herinrichting locatie Brugweg te Zwijndrecht

In het kader van een groen-compenstatie project wordt de locatie Brugweg her-ingericht. De bedoeling is om de locatie zo in te richten dat er een natuurlijk geheel ontstaat met een hoge biodiversiteit. Hoewel de locatie zich ook op natuurlijke wijze zou hebben kunnen ontwikkelen is ervoor gekozen om de natuurlijke ontwikkeling een handje te helpen. Daarbij wordt ook de voormalige waterberging toegankelijk gemaakt voor amfibieën, door de beschoeiing aan een zijde te verwijderen. Daarnaast is ervoor gekozen om de locatie in te zaaien met een algemeen mengsel (G2) voor voedselrijke- en kleigronden. Op het nattere talud naar de vijver wordt een algemeen mengsel (G3) voor jaarrond natte tot vochtige, min of meer voedselrijke gronden ingezaaid. Na aanplant van de heesters en bomen worden deze rondom ingezaaid met een mengsel (O1) voor ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke grond.

Het toekomstige maaiwerk zal qua frequentie zo worden opgezet dat de biodiversiteit hiervan het meeste profiteert.

Door een bodemonderzoek is inzicht in de opbouw en kwaliteit van de bodem verkregen. De bodem bestaat uit matig grof tot grof, zeer humusarm zand. Het zand is afgedekt met een dunne laag kleihoudende humusarme grond met weinig bodemleven. Door de grote hoogte verschillen wordt extra aandacht gevraagd voor de watergift aan de beplanting en het vasthouden van water in de bovengrond.

Gelet op de ambities voor deze locatie is er voor gekozen om geruime tijd voor aanplant de bodem te verbeteren door machinaal diep spitten, en het inbrengen van bodemverbeteraars. 

Boom Innovatiedag 2014

Boom Innovatiedag 2014

Op uitnodiging van Stad+Groen, een van de organisatoren van de Boom innovatiedag 2014, heeft innoVIRENS een prikkelende lezing gehouden over de welhaast timide houding van het groene werkveld ten opzichte van bijvoorbeeld het civiele werkveld en de architectuur. Paul Miltenburg roept op tot een her-ontdekking van onze eigenwaarde en het terug eisen van een belangrijke rol bij de werkvoorbereiding en uitvoering van projecten.  Een samenvatting van de lezing vindt u hier.

innoVIRENS op 17 juni bij de provincie West-Vlaanderen in Brugge

innoVIRENS op 17 juni bij de provincie West-Vlaanderen in Brugge

innoVIRENS gaat, en laat zich, inspireren tijdens de 3e Winvorm sessie van 2014 in West-Vlaanderen. De Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) is de basis voor een kwaliteitsverbetering van het openbaar groen en versterking van de biodiversiteit in het bijzonder. De hogere investering in kwaliteit betaalt zich daarbij in relatief korte tijd terug door de veel lagere beheerskosten.

Andere sprekers zijn: Steven Delva van Delva Landscape Architects die zijn verhaal weeft rond het zuiverend park 'De Ceuvel' in Amsterdam. Een aparte uitdaging op een wel heel aparte manier beantwoord.

Tuin- en landschapsarchitect Erik De Waele die vertelt over het Sint-Andriesveld nabij Brugge. Een bijzondere plek in de provincie, die op een niet-vanzelfsprekende manier duurzaam wordt ontwikkeld.

Christian Ysenbaardt die als geen ander de nieuwe verwachtingen en ambities mbt openbaar groen kent vanuit zijn ervaring bij de Groendienst van de Stad Antwerpen ... Hij fleurt zijn verhaal op met ecoplantsoenen en zonnebloemen.

Vaste planten in openbaar groen

Vaste planten in openbaar groen

Op Linkedin wees Ir. Margareth Hop mij op de brochure "Vaste planten in openbaar groen", uitgeven in 2011 door PPO/WUR.

De gelijkenis met de IBR is opvallend! Ook hier geldt als uitgangspunt dat je bij aanvang kiest voor kwaliteit, zowel bij de plantvak voorbereiding als de keuze voor het toe te passen plantmateriaal. Daarnaast wordt ook bij het ontwerp en de aanleg rekening gehouden met het toekomstig beheer.

Vaste planten zijn niet duur in openbaar groen. Het gebruik van vaste planten kan zelfs goedkoper uitvallen dan gazon. Net als bij de IBR zijn de kosten bij aanvang weliswaar hoog, maar deze kosten worden gedurende de onderhoudsperiode ruimschoots goedgemaakt.

Deze brochure staat vol met wetenswaardigheden en informatie over het hoe en waarom. U kunt de brochure hier downloaden.