Schuytgraaf Houtwal

Hoewel voor de ontwikkeling van de Droge Ecologische Zone is uitgegaan van een natuurlijke ontwikkeling is de behoefte ontstaan om de aantrekkelijkheid van het gebied versneld te verhogen door het toevoegen van een aantal passende landschapselementen.

innoVIRENS heeft het landschappelijk ontwerp voor de Droge Ecologische Zone vertaald naar een inrichting en beplantingsplan. Het beplantingsplan is opgezet op basis van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten. In de omgeving is de groeiontwikkeling van bestaande vegetatie geïnventariseerd waarna op basis van groeicurven de definitieve plantplaats is bepaald op eindbeeld.

In de 1e fase wordt in samenwerking met LooHorst Landscaping een bestaande lindelaan zowel verlengd als hersteld, worden er een aantal struwelen aangelegd en worden enkele bomen en heesters bij bestaande poelen aangeplant. In de aanliggende weilanden worden een aantal boomgroepen gevormd door het verplanten van een 12 tal iepen die nu in de bestaande lindelaan staan. De lindelaan wordt totaal circa 1,5 km lang. Bekijk de 1e fase >

In de 2e fase wordt langs de toekomstige woonwijk ‘Aan de weide’ een hakhoutwal met een lengte van 800 m’ aangeplant. De hakhoutwal heeft voornamelijk een esthetische waarde en is niet direct bedoeld voor houtproductie. Het assortiment is daarop afgestemd en zal in hoogte en afstand variëren om het beeld van ‘productie’ te benaderen. Om de houtwal direct stevig in het landschap neer te zetten wordt deze opgebouwd uit bomen en heesters met een grote variatie in omvang.

Aanplant december 2016

Januari 2017

Juni 2017

september 2017

Op 1 september 2017 zijn er opnames met een drone gemaakt van de aangeplante houtwal. Onderstaand een aantal 'stills' uit de film die binnenkort op onze nieuwspagina wordt geplaatst.

Zicht naar het zuiden op de gehele houtwal rond de woonwijk in aanbouw

Zicht naar het zuiden op de gehele houtwal rond de woonwijk in aanbouw

Bovenaanzicht van de houtwal waarmee de aanplant op eindstand volgens het ontwerp goed zichtbaar is

Bovenaanzicht van de houtwal waarmee de aanplant op eindstand volgens het ontwerp goed zichtbaar is

Schuin aanzicht richting zuiden op het oostelijk deel van de houtwal

Schuin aanzicht richting zuiden op het oostelijk deel van de houtwal

Schuin aanzicht op het noordelijk deel van de houtwal. Het is goed zichtbaar dat het plantmateriaal goed is aangeslagen.

Schuin aanzicht op het noordelijk deel van de houtwal. Het is goed zichtbaar dat het plantmateriaal goed is aangeslagen.