Gemeente Arnhem

Hoewel voor de ontwikkeling van de Droge Ecologische Zone is uitgegaan van een natuurlijke ontwikkeling is de behoefte ontstaan om de aantrekkelijkheid van het gebied versneld te verhogen door het toevoegen van een aantal passende landschapselementen.

innoVIRENS heeft het landschappelijk ontwerp voor de Droge Ecologische Zone vertaald naar een inrichting en beplantingsplan. Het beplantingsplan is opgezet op basis van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten. In de omgeving is de groeiontwikkeling van bestaande vegetatie geïnventariseerd waarna op basis van groeicurven de definitieve plantplaats is bepaald op eindbeeld.

In de 1e fase wordt in samenwerking met LooHorst Landscaping een bestaande lindelaan zowel verlengd als hersteld, worden er een aantal struwelen aangelegd en worden enkele bomen en heesters bij bestaande poelen aangeplant. In de aanliggende weilanden worden een aantal boomgroepen gevormd door het verplanten van een 12 tal iepen die nu in de bestaande lindelaan staan. De lindelaan wordt totaal circa 1,5 km lang.

In de 2e fase wordt langs de toekomstige woonwijk ‘Aan de weide’ een hakhoutwal met een lengte van 800 m’ aangeplant. De hakhoutwal heeft voornamelijk een esthetische waarde en is niet direct bedoeld voor houtproductie. Het assortiment is daarop afgestemd en zal in hoogte en afstand variëren om het beeld van ‘productie’ te benaderen. Om de houtwal direct stevig in het landschap neer te zetten wordt deze opgebouwd uit bomen en heesters met een grote variatie in omvang.

In het maart 2016 is begonnen met het verlengen en herstellen van de lindelaan.

Bestaande lindelaan

Verplanten van bestaande linden die naast de laan staan. 

Aanwezige iepen worden verplaatst naar nabijgelegen weilanden.

Verlengen en herstellen van de lindelaan

Het herstel van de lindelaan is gereed

3 mei 2016 

7 juni 2016

18 juli 2016

24 augustus 2016

8 september 2016

10 oktober 2016

4 september 2017

Met ingang van 2017 ishet beheer van de lindelaan in Schuytgraaf overgenomen door de gemeente Arnhem.
Op onderstaande drone opnamen (west naar oost) is de goede ontwikkeling van de linden te zien. Dat geldt ook voor de struwelen en de solitairen (foto 2 en 3)