Gemeente Zwijndrecht

Reconstructie Pieter Zeemanstraat

In het het najaar van 2015 is de Pieter Zeemanstraat, een belangrijke ontsluitingsweg naar de A16, in het kader van de reconstructie van het naastgelegen industrieterrein Develpoort, op de schop gegaan. 

Vanwege het belang van het groen voor deze entree van Zwijndrecht en de complexe situatie ter plaatse is innoVIRENS gevraagd om werkzaamheden aan het groen te begeleiden om de kwaliteit van het groen te kunnen waarborgen.

Vanwege de beperkte ruimte voor de bomen en een hoge grondwaterstand is zowel voor de tussenberm als de middenberm gekozen voor de aanplant van Alnus glutinosa 'Pyramidalis', resp. in de maat 25-30 en 30-35. In de middenberm staan de bomen in een bak die is ontstaan door het uitzagen van de oorspronkelijke asfaltlagen. De ondergrond is wel open maar bestaat uit het funderingspakket van de weg. Er is tussen de funderingen van de rijbanen wel voldoende ruimte voor het ontwikkelen van een stabiele wortelkluit. In de tussenberm was er echter niet voldoende ruimte voor het ontwikkelen van een stabiele wortelkluit. Daarom is er onder de rijbaan van de parallelweg bomen granulaat (breuksteen) toegepast.

Reconstructie Pieter Zeemanstraat

Update zomer 2016:

Zowel de bomen als de beukhaag staan er goed bij. Het blad in de bomen is nog klein maar dat komt doordat de bomen moeten wennen aan hun nieuwe omgeving en bovendien druk zijn met het aanmaken van wortels.