innoVIRENS ontwerpt en realiseert een hoge kwaliteit groen voor de buitenruimte

De IBR is onze tool voor effectieve en kostenefficiënte invulling van de openbare ruimte, waarbij al snel een hoge kwaliteit groen en een kwalitatief hoog aanvangstbeeld wordt gerealiseerd. Ten opzichte van de traditionele methode vereist dit een stuk minder beheer en voelen mensen zich prettiger en veiliger in ruimtes waar de IBR is toegepast. Dit in combinatie met het positieve effect van groen op gezondheid en geluk levert ook nog eens een hoop indirecte baten op. 

 

"een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de buitenruimte is alleen mogelijk door een intensieve samenwerking en kennisdeling tussen gelijkwaardige partners in de groene keten."

— innoVIRENS

 

vergelijking beeldkwaliteit IBR en de traditionele aanpak (wijker - / blijvermethode)

 

Integrale Beplantingsmethode Ruyten                               |                              Traditionele methode (wijker- / blijver)

De IBR biedt direct bij aanvang een veel hogere beeldkwaliteit dan de traditionele aanpak. Juist door de zeer beperkte beheersinspanning kan het plantmateriaal zich op natuurlijke wijze ontwikkelen.

 

IBR presteert beter bij de thema's biodiversiteit en fijn stof

Door de solitaire groei van de individuele boom en heester en daarnaast het toepassen van een bodemlaag bestaande uit kruiden, vaste planten en grasachtige soorten wordt de biodiversiteit ondersteund en versterkt. Daarnaast wordt de wind dóór het groen geleid en niet er overheen zoals bij de traditionele aanpak. Daardoor wordt de luchtkwaliteit door vermenging van luchtlagen verbeterd en wordt ook fijnstof beter afgevangen. Lees meer ....

In de bodemlaag wordt een kruidenvegetatie toegepast die afgestemd is op de omgeving. De kruidenlaag kan spontaan opkomen, worden ingezaaid of ingeplant met vaste planten en grasachtige soorten. Afhankelijk van het gewenste eindbeeld wordt deze laag periodiek gemaaid of beheerd door selectief maaien. In het laatste geval gaat het met name om de bestrijding van ongewenste soorten en opschot.

 

behalve een goede beeldkwaliteit geeft de IBR ook veel lagere beheerskosten.

Aanleg, beheer en onderhoud (cumulatief)

Beheer en onderhoud per jaar

Samen met de gemeente Nijkerk heeft innoVIRENS een vergelijking gemaakt van de kosten voor aanleg en beheer van het project "Aanplant grondwal gemeentewerf". Net als bij het promotie onderzoek van Frits Ruyten bleek ook in dit geval dat de IBR over langere tijd aanzienlijk goedkoper zal zijn dan de traditionele aanpak. 

 

met onderzoek op, of nabij, de projectlokatie wordt de potentiële groeiontwikkeling van bomen en heesters bepaald.

Groeicurve Tilia cordata

Groeicurve Betula pendula

Groeicurve Betula pendula