Gemeente Amersfoort

Park Waterwingebied, pilot project met de Integrale beplantingsmethode Ruyten (IBR)

Door een intensieve samenwerking tussen de gemeente en de bewoners is er besloten om een pilot uit te voeren met de IBR-methode in het Waterwingebied. De bewoners zijn zeer betrokken bij de renovatie van de beplanting van het park. Het relatief grote plantmateriaal is samen met de gemeente en bewoners geselecteerd.

Het project is in het late voorjaar van 2013 uitgevoerd door Sight Landscaping uit Harderwijk.

De IBR is in de richtlijnen van de gemeente als alternatieve beplantingsmethode opgenomen, waardoor er voortaan voor de invulling van een beplantingsplan, behalve de traditionele (wijker-/blijver) methode, ook de IBR kan worden toegepast.

 

Ontwerp innoVIRENS voor een deel van het Park Waterwingebied

Voortgang

Er waren in het plan 6 eiken opgenomen die, door een combinatie van een late aanplant in de lente van 2013 en een zeer droge zomerperiode, ten prooi zijn gevallen aan de eikenspint kever. De bomen zijn in het voorjaar van 2014 vervangen door esdoorns en elzen.

Aanplant volgens IBR - voorjaar 2013
bomen + 6 m hoog en heesters + 2 m hoog

Traditionele aanplant met bosplantsoen - voorjaar 2013

Aangeplant voorjaar in 2013 volgens de IBR - nu zomer 2016

goede ontwikkeling van beplanting
heesters zijn 2,5 (rozen) tot  3,5 meter (hazelaars) hoog
en vruchtdragend

Aangeplant in 2013 volgens de IBR - nu zomer 2016

Bosplantsoen aangeplant (Traditioneel) voorjaar 2013 - nu zomer 2016

goede ontwikkeling, maar heesters zijn pas 1,0 tot 1,50 m hoog
en nog niet vruchtdragend
 

Traditionele aangeplant met bosplantsoen in 2013 - nu zomer 2016

Bovenstaande foto's zijn genomen in het 3e jaar na aanplant, in de zomer van 2016. Het meeste plantmateriaal is goed aangeslagen en staat er prachtig bij. Het voordeel van de aanplant met groter plantmateriaal in plaats van bosplantsoen is hier goed zichtbaar. In het geval van de IBR behoeft de beplanting nauwelijks beheer. Bij het bosplantsoen is zal dat nog jaren het geval zijn.